DIENSTEN

Alles omtrent uw nalatenschap of erfenis

Executeurschap

Wat doet een executeur eigenlijk? Een executeur voert de laatste wensen van een overledene uit. Denk aan de uitvaart, het beheer van het nalatenschapvermogen of het betalen van de schulden. Verder zorgt de executeur dat de belastingaangiften worden gedaan en dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft….

Verder lezen

Executeurschap

Wat doet een executeur eigenlijk? Een executeur voert de laatste wensen van een overledene uit. Denk aan de uitvaart, het beheer van het nalatenschapvermogen of het betalen van de schulden. Verder zorgt de executeur dat de belastingaangiften worden gedaan en dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft….

Verder lezen

Vereffening

Wat als er geen executeur is benoemd en de erfgenamen komen er onderling niet uit met de afwikkeling van een nalatenschap? Dan kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Dit is een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Een expert zoals HPM Legal….

Verder lezen

Vereffening

Wat als er geen executeur is benoemd en de erfgenamen komen er onderling niet uit met de afwikkeling van een nalatenschap? Dan kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Dit is een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Een expert zoals HPM Legal….

Verder lezen

Fiscale werkzaamheden

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. HPM Legal B.V. kent de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer. Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet…….

Verder lezen

Fiscale werkzaamheden

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. HPM Legal B.V. kent de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer. Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen.……

Verder lezen

Werkwijze

HELDER EN DUIDELIJK, ZONDER VERASSINGEN

Stap 1

Na het eerste contact, telefonisch of via de mail, maken we een afspraak bij ons op kantoor voor een intakegesprek. Wat is uw situatie? Waarnaar bent u op zoek? Maar vooral, waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Stap 2

Uw huidige en/of toekomstige situatie wordt uitgebreid in kaart gebracht. Welke weg wilt u bewandelen. We zetten alle afspraken helder en duidelijk op papier, zodat we beide niet voor verassingen komen te staan.

Stap 3

Als alles naar wens op papier staat tekenen we een overeenkomst. Hierin staat exact vermeld van welke diensten u gebruik wenst te maken. In de overeenkomst vermelden we tevens transparant welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Stap 4

Als de dienstverlening ten einde is, volgt een evaluatiegesprek op kantoor. Hierbij lopen we alles nog een keer na, waarbij we uiteraard hopen dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Uiteraard kunt u altijd een beroep op ons blijven doen als u daar behoefte aan heeft.