FAQ

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Veel gestelde vragen

Ik ben erfgenaam geworden. En nu?

Als u erfgenaam bent geworden heeft u drie keuzes.
1 U aanvaardt de erfenis ‘zuiver’. Dan accepteert u simpel gezegd ‘alles’. U bent hierdoor ook (mede) aansprakelijk voor de schulden. Ook als die groter zijn dan de bezittingen!
2 Als u de erfenis ‘beneficiair’ aanvaardt, kunt u in principe geen negatieve nalatenschap (schulden) erven. Het betekent wel dat u de erfenis volgens wettelijke regels moet laten afhandelen. Dit noemen we het ‘vereffenen’ van de nalatenschap.
3 U kunt de erfenis verwerpen. Hiermee doet u afstand van de erfenis, bijvoorbeeld omdat er veel schulden zijn.

Ik ben erfgenaam. Mag ik dierbaarbare spullen zoals sierraden of kunst uit het huis meenemen?

Dat kunt u natuurlijk doen, maar het heeft wel consequenties. Het kan worden gezien als ‘zuivere aanvaarding’. Dit betekent dat u ook aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Wat we sowieso adviseren is om de spullen niet te verkopen, maar tijdelijk te bewaren.

Mogen jullie als bewindvoerder ook rekeningen doorbetalen als de betrokkene is overleden?

Nee. Als de betrokkene overlijdt, eindigt onze taak als bewindvoerder. We brengen in dat geval zsm de kantonrechter op de hoogte, stellen de eindrekening op en moeten ook verantwoording afleggen.Nee. Als de betrokkene overlijdt, eindigt onze taak als bewindvoerder. We brengen in dat geval zsm de kantonrechter op de hoogte, stellen de eindrekening op en moeten ook verantwoording afleggen.

Ik wil mijn erfenis weigeren. Hoe doe dat?

Dit kan met een verklaring bij de griffie van de rechtbank. U kunt gerust contact opnemen om erachter te komen hoe u dit doet, welke documenten u hiervoor nodig heeft en waar u deze moet indienen.

Ik wil een testament laten maken. Hoe doe ik dat?

Bij HPM Legal kunnen we u advies geven en u begeleiden met het opstellen van een testament, maar in Nederland is het verplicht om voor het maken van een testament (ook) een notaris in te schakelen.

Ik heb een huis geërfd. Moet ik ook kosten betalen?

Als u een huis erft. Kan het zijn dat er ook nog een hypotheekschuld is. Als u de erfenis zonder meer aanvaardt, betekent dit dat u ook de vaste lasten van het huis moet doorbetalen. Denk aan vaste lasten zoals verzekeringen of de energierekening. Las u deze kosten niet kunt betalen totdat het huis verkocht is, kunt u de erfenis beter beneficiair aanvaarden. Dan aanvaardt u de erfenis alleen als deze positief is.

Ik heb in de erfenis ook beleggingen. Hoe wordt de waarde hiervan berekend?

De waarde van beleggingen fluctueren natuurlijk vaak. Op de datum van overlijden kunnen ze een heel ander bedrag waard zijn dan enkele weken later. Het is belangrijk dat de executeur, vereffenaar of gevolmachtigde hier zeer zorgvuldig mee omgaat. Neem daarom in een vroeg stdium contact met ons op. Dat kan een hoop problemen voorkomen.

Wie krijgt de erfenis als er geen testament is?

Als er geen testament is, dat vindt de verdeling van een erfenis plaats volgens het erfrecht. De echtgenoot of geregistreerd partner krijgt dan automatisch de hele erfenis. Kinderen hebben wel recht op hun ‘kindsdeel’, maar zij krijgen dit pas als de echtgenoot of partner overlijdt. De kinderen krijgen in dat geval wel een zogenaamde vordering, die je kunt zien als een schuld van de partner aan de kinderen.

Werkwijze

Hoe wij te werk gaan