Fiscale werkzaamheden

Fiscale werkzaamheden

HPM Legal B.V. gaat voortdurend na of de door ons gebruikte apparatuur vrij is van computervirussen. U wordt aanbevolen dit e-mailbericht op virussen te controleren. HPM Legal B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen. Dit e-mailbericht en eventuele bijlage is/zijn slechts bestemd voor de persoon of de afdeling/onderneming aan wie/waaraan dit is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden ingevolge de vigerende wetgeving of overeenkomst. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet in staat is deze e-mail met bijlagen) te doen toekomen aan de hierboven bedoelde persoon, zij hierbij vermeld dat openbaarmaking, verspreiding en/of vermenigvuldiging van dit bericht en mogelijke bijlagen strikt verboden is. Indien u dit bericht bij abuis heeft ontvangen en duidelijk is dat dit niet voor u of via u voor de geadresseerde bestemd is, verzoek ik u om mijn kantoor onmiddellijk telefonisch te informeren, het e-mailbericht, alsmede mogelijke bijlage naar het oorspronkelijke e-mailadres te retourneren en het bericht met bijlagen vervolgens, inclusief eventuele afdrukken, te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Werkwijze

HELDER EN DUIDELIJK, ZONDER VERASSINGEN

Stap 1

Na het eerste contact, telefonisch of via de mail, maken we een afspraak bij ons op kantoor voor een intakegesprek. Wat is uw situatie? Waarnaar bent u op zoek? Maar vooral, waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Stap 2

Uw huidige en/of toekomstige situatie wordt uitgebreid in kaart gebracht. Welke weg wilt u bewandelen. We zetten alle afspraken helder en duidelijk op papier, zodat we beide niet voor verassingen komen te staan.

Stap 3

Als alles naar wens op papier staat tekenen we een overeenkomst. Hierin staat exact vermeld van welke diensten u gebruik wenst te maken. In de overeenkomst vermelden we tevens transparant welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Stap 4

Als de dienstverlening ten einde is, volgt een evaluatiegesprek op kantoor. Hierbij lopen we alles nog een keer na, waarbij we uiteraard hopen dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Uiteraard kunt u altijd een beroep op ons blijven doen als u daar behoefte aan heeft.