Fiscale werkzaamheden

Fiscale werkzaamheden

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. HPM Legal B.V. kent de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer. Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Onze fiscale werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• het verzorgen van aangiften voor inkomsten- en vennootschapsbelasting;
• het verzorgen van alle overige fiscale aangiften, waaronder erfbelasting omzetbelasting en loonheffing;
• het voeren van overleg met de fiscus;
• het indienen van bezwaarschriften en beroepschriften;
• het verrichten van fiscaal-juridisch advieswerk bij onder meer bedrijfsopvolging, herstructurering, het kopen en verkopen van bedrijven, pensioenvraagstukken, etc.

Werkwijze

HELDER EN DUIDELIJK, ZONDER VERASSINGEN

Stap 1

Na het eerste contact, telefonisch of via de mail, maken we een afspraak bij ons op kantoor voor een intakegesprek. Wat is uw situatie? Waarnaar bent u op zoek? Maar vooral, waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Stap 2

Uw huidige en/of toekomstige situatie wordt uitgebreid in kaart gebracht. Welke weg wilt u bewandelen. We zetten alle afspraken helder en duidelijk op papier, zodat we beide niet voor verassingen komen te staan.

Stap 3

Als alles naar wens op papier staat tekenen we een overeenkomst. Hierin staat exact vermeld van welke diensten u gebruik wenst te maken. In de overeenkomst vermelden we tevens transparant welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Stap 4

Als de dienstverlening ten einde is, volgt een evaluatiegesprek op kantoor. Hierbij lopen we alles nog een keer na, waarbij we uiteraard hopen dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Uiteraard kunt u altijd een beroep op ons blijven doen als u daar behoefte aan heeft.