Vereffenaar

Vereffenaar

Wat als er geen executeur is benoemd en de erfgenamen komen er onderling niet uit met de afwikkeling van een nalatenschap? Dan kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Dit is een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Een expert zoals HPM Legal…
Als vereffenaar zorgen wij ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat wat er teveel is betaald, weer terugkomt. Naast een rechter kunnen ook erfgenamen, schuldeisers en andere belanghebbenden om een vereffenaar vragen. Zij kunnen iemand voordragen bij de rechtbank. Zijn de schulden groter dan de bezittingen? Dan kan het zijn dat de vereffenaar goederen uit de nalatenschap moet verkopen om eventuele schuldeisers te betalen. Hoe vervelend dit soort situaties ook zijn, u kunt erop vertrouwen dat HPM Legal zoveel mogelijk overlegt met de erfgenamen. Bijvoorbeeld over de keuze van de goederen.

Werkwijze

HELDER EN DUIDELIJK, ZONDER VERASSINGEN

Stap 1

Na het eerste contact, telefonisch of via de mail, maken we een afspraak bij ons op kantoor voor een intakegesprek. Wat is uw situatie? Waarnaar bent u op zoek? Maar vooral, waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Stap 2

Uw huidige en/of toekomstige situatie wordt uitgebreid in kaart gebracht. Welke weg wilt u bewandelen. We zetten alle afspraken helder en duidelijk op papier, zodat we beide niet voor verassingen komen te staan.

Stap 3

Als alles naar wens op papier staat tekenen we een overeenkomst. Hierin staat exact vermeld van welke diensten u gebruik wenst te maken. In de overeenkomst vermelden we tevens transparant welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Stap 4

Als de dienstverlening ten einde is, volgt een evaluatiegesprek op kantoor. Hierbij lopen we alles nog een keer na, waarbij we uiteraard hopen dat u tevreden bent over de geleverde diensten. Uiteraard kunt u altijd een beroep op ons blijven doen als u daar behoefte aan heeft.